Prezentare

În anul 2003, s-a creat cadrul legislativ pentru formarea de parcuri industriale si astfel şi în judeţul Gorj o suprafaţă formată din 186.200 m.p. teren si 38.000 m.p, clădiri au fost trecute din patrimoniul C.N. Romarm si administrată de U.M. Sadu II, in patrimoniul Consiliului Judeţean Gorj care le-a trecut în domeniul privat al judeţului Gorj, creând o societate comercială de administrare a lui, numită S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu.

Parcul Industrial Gorj Bumbeşti-Jiu este amplasat pe teritoriul oraşului Bumbeşti-Jiu, în zona de sud-est a oraşului.

Căi de acces:

– Din drumul naţional DN 66 ( E 79) care leagă municipiul Tg-Jiu de municipiul Petroşani , prin drumul comunal modernizat  DC 3

– În  partea de nord Parcul Industrial  dispune de o linie de cale ferată ce se conectează la calea ferată naţională  în gara Bumbeşti-Jiu

– La  120 km se află Aeroportul Craiova

– Accesul fluvial se poate face prin portul Turnu Severin situat la 100 km de Parcul Industrial  pe drumul naţional DN 67

Caracteristici generale si utilităţi :

– Suprafaţa totală a Parcului Industrial este de 186200 mp. pe care se află amplasate  suprafaţe construite de 38000 mp. ,iar în prezent sunt ocupate aproximativ 20000 mp.

– Spaţiile pe care le oferim spre închiriere sunt destinate activităţilor de producţie ,depozitare , birouri, vestiare, magazii, iar ele se află într-un stadiu de amenajare mediu, fiind în concordanţă cu chiria percepută de 0,6 euro/mp/lună.

Durata de închiriere este de 15 ani cu posibilitatea de prelungire, iar valoarea chiriei va fi reactualizată din 2 in 2 ani in funcţie de creşterea nivelului salariului minim pe economie din România raportat în euro. În cazul în care suprafaţa care se doreşte să fie închiriată nu se ridică la standardele solicitate de către cel care doreşte să închirieze, putem negocia ca acesta să investească în suprafaţa respectivă (lucrări de hidroizolaţie, etc.), iar noi îi vom reduce lunar chiria cu maxim 30% , pâna la amortizarea investiţiei.

– Parcul Industrial dispune de toate utilităţile necesare unei bune desfăşurări a activităţilor tehnologice în diferite domenii şi anume :

– energie electrică, 0,4 kv, putere 3.5 MW, cu reţele de joasă tensiune

– gaze naturale

– apă potabilă la un debit de 82,9 mc/h

– canalizare

– telefonie

– Spaţiile pe care le oferim spre închiriere prezintă următoarele utilităţi:

– apa curentă – se găseşte la limita fiecărei suprafeţe de închiriere

– energie electrică – în incinta fiecărui spaţiu se găseşte un punct de transformare de unde chiriaşul îşi poate cupla circuitele de forţă şi iluminat necesare

– telefonie

Utilităţile  societăţii sunt acum asigurate prin S.C. U.M. SADU S.A. fiind încheiat un contract pe perioadă nedeterminata în acest sens .

Activităţi acceptate în Parcul Industrial :

– activităţi de prelucrari mecanice

– activităţi de productie in diferite domenii

– activităţi pentru industria uşoară

– prelucrarea lemnului

– servicii industriale diverse

– activităţi de manipulare –depozitare

– activităţi de cercetare si producţie tehnologică avansată şi alte activităţi auxiliare.